Naši lidé

Orgány okresní organizace ČSSD jsou Okresní výkonný výbor (OVV) a Okresní kontrolní komise (OKK).