Archiv autora: Milada Tesařová

Vážení přátelé,

na zasedání OVV ČSSD Svitavy konaném v úterý dne 23.10.2018 nám senátor Radko Martínek oficiálně oznámil, že končí své působení ve vysoké politice.

Dovolte mi proto, abych Radkovi za nás za všechny poděkoval za vynikající reprezentaci ČSSD jak u nás doma, tak na té nejvyšší vládní úrovni.

Není žádná politická strana ani hnutí v našem regionu, které by se mohli pochlubit tak mimořádně úspěšným politikem s tak skvělou a bezúhonnou kariérou jakou měl Radko. Je vzácností, když politik umí odejít  v plné slávě  a na vrcholu kariéry. I to dokresluje jeho mimořádné schopnosti.

Radko dík. Hodně štěstí ve tvé další práci a především hodně zdraví.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Přijďte to Pavlovi „hodit“ i ve druhém kole, koná se už tento pátek a sobotu. Děkujeme za váš hlas pro MUDr. Pavla Havíře do Senátu. Více o něm a jeho programu na www.havirdosenatu.cz

Na obrázku může být: 2 lidé, text

Vážení voliči a příznivci ČSSD,

chci vám touto cestou poděkovat za vaší důvěru a podporu v komunálních volbách. Velmi si vaší podpory vážíme. Dali jste nám svůj hlas i přes to, že dnes je módní nevolit tzv. standardní politické strany a především levici, která je reprezentována ČSSD.

I přes to se nám podařilo v našem okrese na řadě míst uspět a pozici ČSSD udržet. Je to o to cennější právě v období, kdy se nám nedaří. Ukázalo se, že je stále dost našich zastupitelů, kteří se díky své pověsti těší vaší důvěře a že vás program ČSSD oslovil.

Závěrem na vás mám velkou prosbu. V pátek a sobotu probíhá druhé kolo senátních voleb, do kterého postoupil kandidát za ČSSD MUDr. Pavel Havíř. Náš kandidát se dlouhodobě věnuje nejen své profesionální dráze, ale také veřejnému životu. Uspěl jako zastupitel i jako poslanec. A protože díky vaší podpoře postoupil do druhého kola senátních voleb, přijďte jej prosím podpořit i v tomto rozhodujícím druhém kole.

Ještě jednou vám děkuji

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

 

Vážení přátelé, nestraníci,

dovoluji si vám předložit část dopisu předsedy ČSSD Jana Hamáčka našim členům. Já doufám, že to  pomůže i vám nestraníkům v předvolebním chaosu slibů a nabídek od kde koho v orientaci a nastaví vám to jiný, nezkreslený úhel pohledu na ČSSD, než jaký vám předkládají média miliardářů.

Tady je slíbená pasáž dopisu: „Ve vládě bráníme lidi, kteří neoplývají bohatstvím a zaslouží si, aby se s nimi společnost spravedlivě dělila o blahobyt, který svou každodenní prací pomáhají vytvářet. Proto vracíme proplácení prvních 3 dnů nemoci, zvyšujeme důchody, chceme pro všechny 5 týdnů dovolené, zvedneme minimální mzdu, zavádíme sdílená pracovní místa, aby penzisté a mladé maminky mohli dále dělat práci, která je těší. A v neposlední řadě otevíráme téma zkrácení pracovní doby na 7,5 hodiny při zachování stávající výplaty.

Někteří se nám za to možná posmívají. Když ale mluví o “podlézání voličům”, jen tím odhalují sami sebe, své asociální myšlení. Nedokážou si totiž představit, co znamená žít z minimální výplaty. Jaké to je, chodit do práce nemocný, aby bylo na konci měsíce na složenky“. Konec části dopisu Jana Hamáčka. Myslím, že není co dodat.

Všechny vás zdravím a přeji hodně štěstí a úspěch ČSSD ve volbách.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Západ se z ničeho nepoučil a zdá se, že současný salónní liberálové, kteří dnes v Evropě převážně vládnou nehodlají nebo spíš nejsou schopní opustit své zažité vzorce sociálního inženýrství a dál vedou Evropu do druhořadé pozice a je jedno, jestli se řadí k levici nebo pravici.

Evropa se pod vznešenými hesly o lidských právech nezadržitelně stává smetištěm nežádoucích z rozvojového světa. Ale bohužel, to co se dnes děje v EU nemá s Listinou lidských práv a svobod a s lidskými právy obecně téměř nic společného.

Evropa se zarputile drží představy, že model Západní demokracie a s tím spojená výše uvedená lidská práva jsou univerzálním modelem, platícím pro celý svět. Tato teorie je výplodem arogance bílého muže, která už dávno neplatí, ale stejná arogance nám brání si to přiznat.

Tato zastaralá a přežitá teorie s nám naopak vrací jako bumerang, protože ti, kterým byla především určena se naučili tyto mezinárodně platné úmluvy mistrovsky využívat a zneužívat. Výsledkem jsou současné migrační vlny, které se na Evropu a USA opakovaně valí.

Přitom modely obrany proti ilegální migraci existují a jsou plně funkční například v Austrálii, Izraeli nebo Egyptě. To by ale Evropa musela najít odvahu překročit svůj vlastních stín.

Obávám se ale, že aktuálně vládnoucí evropští politici toho nejsou schopni. Není proto náhoda, že téměř v každých volbách vidíme nárůst podpory extrémistických stran a populistických hnutí.

Existuje takový slogan, který praví, že politici by nejraději vyměnily voliče. Možná je na čase vyměnit politiky.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Kandidát do Senátu MUDr. Pavel Havíř

Vím, co občané v oblasti zdravotnictví potřebují. Především péči, která nedělá rozdíly a lidský přístup v léčbě. Mojí vizí je podporovat a pomáhat rozvíjet všechny aktivity, které směřují k tomu, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná každému bez rozdílu.

Jsem lékař s druhou atestací urologie a stále vykonávám ambulantní lékařskou praxi v Poličce. Třináct let jsem řídil Svitavskou nemocnici a v současné době jsem ředitel Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Zde před námi teď stojí důležitý projekt, jehož výsledkem bude další rozvoj následné péče a odborných ambulancí v tomto regionu. Tahle práce souvisí s mým zaměřením, se kterým jdu i do voleb do Senátu: Věnovat se rozvoji zdravotnické péče v celém senátním obvodu č. 50. Patří tam i to, že v Litomyšli musí zůstat nemocnice, že Svitavská nemocnice se musí dále rozvíjet.

Na obrázku může být: 1 osoba, bradka a venku

MUDr. Pavel Havíř – kandidát do Senátu volební obvod č. 50 Svitavy

Ucházím se o post senátora ve volebním obvodě č. 50 a nabízím rozvahu lékaře, citlivost rodáka a zkušenost odborníka.
Jsem člověk, který senátní obvod č. 50 dobře zná a ví o jeho pozitivech i příležitostech pro rozvoj. Narodil jsem se ve Svitavách, kde jsem také vyrůstal a prázdniny jsem trávil u prarodičů na vesnici u Moravské Třebové. Moje dcera má v rodném listě město Litomyšl. Dvacet let jsem byl profesně spojen se Svitavskou nemocnicí, kde jsem byl třináct let ředitelem. Dnes rozvíjím Nemocnici následné péče v Moravské Třebové, kterou řídím, a právě zde chystáme s Pardubickým krajem uvést do života projekt výstavby úplně nové nemocnice. Od devadesátých let jsem radním města Svitavy a byl jsem zde i místostarostou. A v Poličce mám svoji odbornou urologickou ambulanci. Jdu do senátních voleb s tím, že chci navázat na velmi dobrou práci svého předchůdce, senátora Radko Martínka, který mi vyjádřil podporu.

Na obrázku může být: 1 osoba, text

Ve Svitavách dne 28. června 2018

Tisková zpráva

Oznámení kandidatury do Senátu Parlamentu České republiky

„Rád bych v této – nejen pro ČSSD – rozkolísané době podpořil vize a cíle, pro které jsem se stal členem naší strany, a pomohl k jejich dosažení svými znalostmi i zkušenostmi. Jako lékař, manažer a politik hodlám být prospěšný především Pardubickému kraji a jeho občanům. Rozhodl jsem se proto kandidovat do senátních voleb ve volebním obvodu Svitavy,“ říká Pavel Havíř.

MUDr. Pavel Havíř žije ve Svitavách, do roku 2013 působil jako ředitel Svitavské nemocnice, v letech 2013-2017 byl poslancem, zastupitelem Pardubického kraje a města Svitavy. V současné době je ředitelem nemocnice následné péče v Moravské Třebové a zároveň vykonává ambulantní lékařskou praxi v Poličce.

„Na Svitavsku žiji a pracuji, znám jeho krásy stejně jako bolesti. Vizí, se kterou vstupuji do senátních voleb, je Senátní obvod 50, místo pro příjemný život pro všechny generace,“ uvádí P. Havíř s tím, že dosavadní aktivity zaměřoval coby komunální politik a poslanec na bezpečnost, rozvoj dopravní infrastruktury a podporu zdravotnictví v Pardubickém kraji. Ve své práci hodlá navázat na kroky senátora Radko Martínka.

Pavel Havíř je dlouholetý komunální politik města Svitavy a jedno volební období byl poslancem Parlamentu České republiky. Angažuje se zejména v oblastech zdravotnictví a komunální politiky, v nichž by mohl být pro činnost Senátu velkým přínosem,“ je přesvědčen Radko Martínek.

Programové priority Pavla Havíře vycházejí ze znalosti regionu a dlouholetého aktivního působení ve veřejném životě. Zaměří se především na témata:

  • Zdravotnictví, o kterém říká: „Na celostátní úrovni je nutné vytvořit funkční legislativní prostředí, definovat zdravotní sektor a jeho roli, řešit rozpor mezi veřejným zdravotním sektorem a soukromou ambulantní praxí. Chci se zasadit o kvalitní dostupnou péči pro každého, lidský přístup v léčbě a vzdělaný, stabilizovaný, patřičně odměňovaný personál. Mým mottem je Pracuji pro zdravé zdravotnictví.“
  • Dopravy, kterou pro rozvoj regionu vnímá jako životně důležitou: „Především mi jde o dobudování dopravní infrastruktury D 35 a R 43. Region musí být atraktivní pro mladou generaci a investory. Zapomenout nechci ani na potřebu zvýšení bezpečnosti dopravy.“
  • Občanské vybavenosti, s níž spojuje lokální problémy související s nízkou podporou turisticky atraktivních míst (světoznámý hudební festival Smetanova Litomyšl, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, renesanční zámek Moravská Třebová, gotický hrad Svojanov a další) a aktivit povzbuzujících identifikaci občanů s regionem (sport, spolková činnost a další). „Zároveň je nezbytné vyřešit konečnou podobu muničního skladu v Květné u Poličky a zajistit jeho trvale bezpečný provoz,“ dodává.

V rámci předvolební kampaně plánuje P. Havíř řadu osobních setkání s občany: „Chci poznat všechna místa regionu, naslouchat lidem a hledat možnosti, jak jim život co nejvíce zpříjemnit. Věřím v dlouhodobou, poctivou práci. Ne za stolem v kanceláři, ale v každodenním kontaktu se svými sousedy, partnery, voliči.“

Fotka uživatele ČSSD Svitavy.