Archiv pro měsíc: Červen 2019

Lidé mně na ulici kladou jednoduchou otázku:“Proč neodejde (ČSSD) z vlády?“

Na to existuje poměrně jednoduchá odpověď. A co by to pomohlo? Opozice je slabá, roztříštěná a neschopná přijít se smysluplným projektem vládnutí. Babiš by kňoural do médií a hrál pro důchodce ublíženého chudáčka a Zeman by si za bukem spokojeně vrtěl prsty.

A skutečný výsledek našeho odchodu z vlády? Babiš by se Zemanem vesele vládli dál za pomoci komunistů a neofašistů z SPD a tentokrát už bez toho, že by tomu někdo reálně stál v cestě. Vypadalo by to podobně jako v roce 1948. Prázdné gesto s katastrofálními následky.

Tohle opravdu a vážně chcete? Myslím, že tomu ve skutečnosti sami nevěříte.

Řeknu vám to takhle. Je velmi pravděpodobné, že z vlády v určité době odejdeme, ale bude to podle nás a v situaci a čase, který si sami určíme.

Miloš Horáček, předseda OP ČSSD Svitavy

 

Změňme program, změňme styl.

Vážení přátelé,

v posledních několika letech jdeme ve volbách na všech úrovních od neúspěchu k neúspěchu. Pokles obliby ČSSD u voličů je zapříčiněn objektivními i subjektivními důvody. Různé analýzy, které jsme si nechali vypracovat naši situaci neřeší a dovolím si tvrdit, že jsou z praktického hlediska k ničemu.

Situaci musíme vyřešit sami. Slovo SAMI je v našem případě klíčové a současně je to náš hlavní problém.

A jelikož nejsem profesionální analytik, dovolím si vám předložit svůj selský názor člověka, který je denně v kontaktu s lidmi na ulici a v mém věku nemám důvod věci balit do politických frází.

Především se musíme zbavit starých tezí a  myšlenek sociálně-demokratického hnutí, které se datují do padesátých let minulého století. Ponechme si pouze platná témata, jako jsou ochrana zájmů pracujících, pomoc slabým sociálním skupinám, vzdělání a budování sociálního státu.

Přiznejme si, že to byli právě sociální demokraté, kteří v Rakousku, Německu, Velké Británii nebo ve Francii po celá desetiletí nabízeli bez rozmyslu možnost příchodu migrantů do svých zemí. Vůbec neodhadli důsledky, jaké způsobí jejich kulturní, společenské a náboženské zvyklosti, které sebou do hostitelské země přinesou a jaké následky z toho vzejdou.

V první řadě přestaňme používat politicky korektní slovník a opusťme nic neříkající politické fráze liberálního mainstreamu.

Je stále jasnější, že střední a nižší třídy pracujících platí neúměrnou cenu za bezuzdnou globalizaci, masové přistěhovalectví a volný pohyb pracovních sil. Rozkolísání jejich statusu je následně vhání do náruče populistů, levičáků a neofašistů.

Změňme náš program a nebojme se říkat, že program ČSSD je programem sociálního státu především „pro domácí“? Pro lidi, kteří tuto zemi budují a vytvářejí zde hodnoty.

Řekněme Čechům, že oni o žádné sociální jistoty a výhody nepřijdou. Právě naopak. Jinak řečeno nejdřív „domácí“ a teprve potom v míře nebytně nutné „hosté“.

Takový postoj rozhodně nepopírá základní princip solidarity. Naopak si myslím, že odstraněním ideologického balastu se k obsahu principu solidarity v jeho původní podobě vrátíme. Naši předkové rozhodně princip solidarity chápali jako pomoc svým spoluobčanům, kteří se dostali do těžké životní situace, a to náš program musí bezpodmínečně zachovat.

Dovolím si zde navrhnout několik bodů, které by v našem novém programu sociálního státu neměli rozhodně chybět:

-blahobyt především pro české občany

-taková právní norma, která stanoví tak tvrdé podmínky pro ekonomické žadatele o azyl, že jim    prakticky znemožní zneužití našeho sociálního systému.

-prosazení  stop stavu přistěhovalectví pro „neevropské“ migranty

-prosazení uzákonění takových podmínek žádosti o azyl, kde žádost o azyl v naší zemi bude           posuzována pouze tehdy, pokud bude žádost podána v zemi mimo EU, nebo některém                z uprchlických táborů mimo EU.

-obnovení hraničních kontrol a uzavření státní hranice v případě hrozby migrační krize

Někomu se může zdát, že jsou moje návrhy příliš radikální. Já bych řekl, že jsou spíše realistické. Všichni jasně vidíme, že jsme se střetli s novou evropskou a světovou realitou a rozhodně se nedá říci, že v ní ČSSD obstála.

Pokud se nepoučíme a nepřijdeme s tvrdým, ale současně s realistickým řešením, tak hrozí, že sociální demokracie přestane být významnou politickou silou v této zemi.

Jsem pevně přesvědčen, že strana s takovou tradicí by měla s novou realitou bojovat a ne se chovat jako ovce jdoucí na porážku.

Miloš Horáček, předseda OP ČSSD Svitavy

 

ČSSD uspěla. Kauzu Altner vrátil NS po 15 letech na úplný začátek

Nejvyšší soud (NS) vrátil kauzu dědiců právníka Zdeňka Altnera s ČSSD k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Kauza se tak po 15 letech vrací na začátek a sociální demokraté zatím nemusí dědicům platit 338 milionů korun za Altnerovo zastupování ve sporu o Lidový dům. Soud tak vyhověl dovolání sociálních demokratů.

Zdeněk Altner na archivním snímku.

Zdeněk Altner na archivním snímku.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dnes 8:10 – Brno
(Aktualizováno: 8:48 )

Nejvyšší soud zveřejnil rozhodnutí v pátek na úřední desce. Podle jeho verdiktu se musí obvodní soud vrátit na samý začátek kauzy a prověřit, zda je mandátní smlouva, podle které měla ČSSD zaplatit Altnerovi odměnu za právní služby, dostatečně určitá. Podle NS z dokumentů nevyplývá, o jaké právní služby vůbec šlo. Nárok na smluvní pokutu NS rovněž zpochybnil.

„Nás těší, že soud dal ČSSD za pravdu, podrobnější komentář poskytneme po prostudování rozsudku a poradě s právníky,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

ČSSD požádala o další odklad platby 338 milionů dědicům Altnera

Už v roce 2004 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1, že sociální demokracie má Altnerovi zaplatit 18,5 milionu korun plus úroky za zastupování ČSSD od roku 1997 ve sporu o pražský Lidový dům. Pražský Městský soud pak v březnu 2016 rozsudek potvrdil a přiznal Altnerovi další více než tři stovky milionů jako smluvní pokutu.

Dědicové musí doložit, co Altner pro ČSSD udělal

Podle soudů, které dosud o kauze rozhodovaly, byl obsah mandátní smlouvy i provedení sjednané právní pomoci nesporné. Obsah spisu tomu ale podle NS neodpovídá.

„Bude třeba, aby žalobci doplnili tvrzení a označili důkazy k tomu, jaké právní služby původní žalobce pro žalovanou stranu provedl,“ stojí v rozsudku podepsaném soudcem NS Pavlem Krbkem.

ČSSD prohrála spor Altner. Exekuce majetku strany může pokračovat

„Bude třeba se zaměřit na to, zda při závěru o neurčitosti ujednání o odměně bude možné nárok na smluvní pokutu považovat za opodstatněný, a v návaznosti na to případně i na posouzení ostatních s tímto nárokem souvisejících otázek (přiměřenost a rozpor výkladu práva s dobrými mravy),“ píše se ve verdiktu.

ČSSD v roce 2016 úspěšně zažádala NS o odklad verdiktu. Odklad ale v dubnu 2019 zrušil Ústavní soud na žádost dědiců Altnera, který mezitím v listopadu 2016 zemřel. Vzhledem k tomu, že NS vrátil kauzu na začátek, nerozhodoval o žádosti ČSSD o další odklad vykonatelnosti rozsudku, neboť ten byl zrušen. Strana tvrdí, že potřebné peníze má zajištěné a situaci by zvládla.

Reakce předsedy OP ČSSD Svitavy Miloše Horáčka:

NS potvrdil, co celých 15 let tvrdíme. Nezpochybňujeme úhradu 18,5 milionu za poskytnuté služby. Zpochybňujeme nemravné smluvní pokuty, které nemají v právním státě místo a také neurčitost smlouvy jako celek.

Je smutné, že soudy v této zemi nebyly schopny v přiměřené lhůtě v kauze rozhodnout. Altner používal taktiku obstrukcí, která spočívala v tom, že se opakovaně nedostavoval k soudům a důsledku toho údajně sjednané smluvní pokuty narostly do obludných rozměrů 320 mil. Kč.

Člověk nemusí mít rád ČSSD, ale každý rozumný člověk musí uznat, že smluvní pokuta 320 mil. Kč k původní sjednané ceně 18,5 mil. Kč za sjednanou činnost je absurdní, lichvářská a nemravná.