Archiv pro měsíc: Září 2018

Západ se z ničeho nepoučil a zdá se, že současný salónní liberálové, kteří dnes v Evropě převážně vládnou nehodlají nebo spíš nejsou schopní opustit své zažité vzorce sociálního inženýrství a dál vedou Evropu do druhořadé pozice a je jedno, jestli se řadí k levici nebo pravici.

Evropa se pod vznešenými hesly o lidských právech nezadržitelně stává smetištěm nežádoucích z rozvojového světa. Ale bohužel, to co se dnes děje v EU nemá s Listinou lidských práv a svobod a s lidskými právy obecně téměř nic společného.

Evropa se zarputile drží představy, že model Západní demokracie a s tím spojená výše uvedená lidská práva jsou univerzálním modelem, platícím pro celý svět. Tato teorie je výplodem arogance bílého muže, která už dávno neplatí, ale stejná arogance nám brání si to přiznat.

Tato zastaralá a přežitá teorie s nám naopak vrací jako bumerang, protože ti, kterým byla především určena se naučili tyto mezinárodně platné úmluvy mistrovsky využívat a zneužívat. Výsledkem jsou současné migrační vlny, které se na Evropu a USA opakovaně valí.

Přitom modely obrany proti ilegální migraci existují a jsou plně funkční například v Austrálii, Izraeli nebo Egyptě. To by ale Evropa musela najít odvahu překročit svůj vlastních stín.

Obávám se ale, že aktuálně vládnoucí evropští politici toho nejsou schopni. Není proto náhoda, že téměř v každých volbách vidíme nárůst podpory extrémistických stran a populistických hnutí.

Existuje takový slogan, který praví, že politici by nejraději vyměnily voliče. Možná je na čase vyměnit politiky.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Kandidát do Senátu MUDr. Pavel Havíř

Vím, co občané v oblasti zdravotnictví potřebují. Především péči, která nedělá rozdíly a lidský přístup v léčbě. Mojí vizí je podporovat a pomáhat rozvíjet všechny aktivity, které směřují k tomu, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná každému bez rozdílu.

Jsem lékař s druhou atestací urologie a stále vykonávám ambulantní lékařskou praxi v Poličce. Třináct let jsem řídil Svitavskou nemocnici a v současné době jsem ředitel Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Zde před námi teď stojí důležitý projekt, jehož výsledkem bude další rozvoj následné péče a odborných ambulancí v tomto regionu. Tahle práce souvisí s mým zaměřením, se kterým jdu i do voleb do Senátu: Věnovat se rozvoji zdravotnické péče v celém senátním obvodu č. 50. Patří tam i to, že v Litomyšli musí zůstat nemocnice, že Svitavská nemocnice se musí dále rozvíjet.

Na obrázku může být: 1 osoba, bradka a venku