Ve Svitavách dne 28. června 2018

Tisková zpráva

Oznámení kandidatury do Senátu Parlamentu České republiky

„Rád bych v této – nejen pro ČSSD – rozkolísané době podpořil vize a cíle, pro které jsem se stal členem naší strany, a pomohl k jejich dosažení svými znalostmi i zkušenostmi. Jako lékař, manažer a politik hodlám být prospěšný především Pardubickému kraji a jeho občanům. Rozhodl jsem se proto kandidovat do senátních voleb ve volebním obvodu Svitavy,“ říká Pavel Havíř.

MUDr. Pavel Havíř žije ve Svitavách, do roku 2013 působil jako ředitel Svitavské nemocnice, v letech 2013-2017 byl poslancem, zastupitelem Pardubického kraje a města Svitavy. V současné době je ředitelem nemocnice následné péče v Moravské Třebové a zároveň vykonává ambulantní lékařskou praxi v Poličce.

„Na Svitavsku žiji a pracuji, znám jeho krásy stejně jako bolesti. Vizí, se kterou vstupuji do senátních voleb, je Senátní obvod 50, místo pro příjemný život pro všechny generace,“ uvádí P. Havíř s tím, že dosavadní aktivity zaměřoval coby komunální politik a poslanec na bezpečnost, rozvoj dopravní infrastruktury a podporu zdravotnictví v Pardubickém kraji. Ve své práci hodlá navázat na kroky senátora Radko Martínka.

Pavel Havíř je dlouholetý komunální politik města Svitavy a jedno volební období byl poslancem Parlamentu České republiky. Angažuje se zejména v oblastech zdravotnictví a komunální politiky, v nichž by mohl být pro činnost Senátu velkým přínosem,“ je přesvědčen Radko Martínek.

Programové priority Pavla Havíře vycházejí ze znalosti regionu a dlouholetého aktivního působení ve veřejném životě. Zaměří se především na témata:

  • Zdravotnictví, o kterém říká: „Na celostátní úrovni je nutné vytvořit funkční legislativní prostředí, definovat zdravotní sektor a jeho roli, řešit rozpor mezi veřejným zdravotním sektorem a soukromou ambulantní praxí. Chci se zasadit o kvalitní dostupnou péči pro každého, lidský přístup v léčbě a vzdělaný, stabilizovaný, patřičně odměňovaný personál. Mým mottem je Pracuji pro zdravé zdravotnictví.“
  • Dopravy, kterou pro rozvoj regionu vnímá jako životně důležitou: „Především mi jde o dobudování dopravní infrastruktury D 35 a R 43. Region musí být atraktivní pro mladou generaci a investory. Zapomenout nechci ani na potřebu zvýšení bezpečnosti dopravy.“
  • Občanské vybavenosti, s níž spojuje lokální problémy související s nízkou podporou turisticky atraktivních míst (světoznámý hudební festival Smetanova Litomyšl, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, renesanční zámek Moravská Třebová, gotický hrad Svojanov a další) a aktivit povzbuzujících identifikaci občanů s regionem (sport, spolková činnost a další). „Zároveň je nezbytné vyřešit konečnou podobu muničního skladu v Květné u Poličky a zajistit jeho trvale bezpečný provoz,“ dodává.

V rámci předvolební kampaně plánuje P. Havíř řadu osobních setkání s občany: „Chci poznat všechna místa regionu, naslouchat lidem a hledat možnosti, jak jim život co nejvíce zpříjemnit. Věřím v dlouhodobou, poctivou práci. Ne za stolem v kanceláři, ale v každodenním kontaktu se svými sousedy, partnery, voliči.“

Fotka uživatele ČSSD Svitavy.