Zasedání okresního výkonného výboru dne 12. dubna 2018

Před zasedáním okresního výkonného výboru poblahopřáli členové Márii Rozkošné a Aleně Jílkové  k jejich významnému životnímu jubileu.