Vážený pane redaktore,

chci reagovat na váš článek uveřejněný dne 20.3.2018, který se týkal MUDr. Podivínského.

Ve vašem článku, kde mě citujete z našeho telefonického rozhovoru došlo ke spojení dvou témat, která nejsou zřetelně oddělena, a to bych rád upřesnil.

Víťa Podivínský je nepochybně jedním z významných členů ČSSD a to jak v okrese Svitavy, tak kraje. Rovněž jeho pověst lékaře a obliba u pacientů ve Svitavách je zcela mimořádná. Působení MUDr. Podivínského v zastupitelstvech SY a PK je hodnoceno velmi pozitivně.

Jeho soukromé webové stránky, sdílené příspěvky a komentáře jsou jeho nezadatelným občanským právem. To, že s jejich formou nesouhlasím, nutně neznamená, že nemají racionální jádro, byť podané touto podle mě nešťastnou formou.

Samozvaní lovci hoaxů a fake news jsou vlastně jejich šiřiteli a slouží k dehonestaci vybraných lidí nebo skupin.  Odpovědnost za provoz serverů mají jejich provozovatelé a vlastníci nikoliv jakási anonymní sešlost rádoby arbitrů. Pokud vím, tak blokování tzv. závadných profilů je správci běžně realizováno, což se u MUDr. Podivínského nestalo.

To druhé téma, které je součástí vašeho článku se týkalo obecnějšího pohledu na Stanovy ČSSD, které však s touto kauzou nemají nic společného a  jsou na programu 40. Sjezdu ČSSD, který bude pokračovat 7.4.2018 v Hradci Králové.

Děkuji za otištění mého upřesňujícího stanoviska a zůstávám s pozdravem.

Miloš Horáček, předseda OVV ČSSD Svitavy