Setkání delegátů Sjezdu Pardubického a Královéhradeckého kraje s představiteli ČSSD.