Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Krajská konference ČSSD 26.11.2016 v Sezemicích.

Vážení přátelé,

krajská konference pro nás, ale i pro ostatní okresy kraje skončila velkým úspěchem. Podařilo se zastavit trend, který okresy rozděloval a podařilo se nám znovu nastolit partnerské vztahy založené na principu rovný s rovným.

Průběh posledních 18 měsíců nám jasně ukázal, jaké úsilí a jakou cenu jsme museli zaplatit. Přátelství a zejména důvěra se nerodí v politice snadno a o to cennější je fakt, že se nám to společným úsilím a nyní již ve shodě s přáteli z Pardubic podařilo. Děkuji vám

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Okresní konference Klubu seniorů ve Svitavách.

Ve středu 23. listopadu 2016 se v salonku restaurace Astra ve Svitavách sešli členové klubu seniorů, aby si zvolili své zástupce ve vedení na další dva roky. Konferenci navštívilo několik hostů, mezi kterými byli: Radko Martínek – senátor za volební obvod Svitavy, Pavel Havíř – poslanec za okres Svitavy a Petra Hořínková Dvorská – předsedkyně Sociálně demokratických žen za okres Svitavy. Ve funkci předsedkyně klubu bude pokračovat další dva roky Milada Horáková, dále byli zvolení zástupci výboru na okresní úrovni a krajské úrovni a také delegáti krajské a celostátní konference klubu seniorů.                                                                                         Poslanec Pavel havíř a senátor Radko Martínek pohovořili o situaci v dolní a horní parlamentní komoře a zodpovídali otázky seniorů.

 

Okresní konference ČSSD Svitavy.

V sobotu 12. listopadu 2016 se v Koclířově konala okresní konference ČSSD. Předsedou     Okresního výkonného výboru ČSSD byl na další dva roky zvolen Miloš Horáček. Konference se také zúčastnila řada hostů mezi nimiž nechyběl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková, předseda Okresního výkonného výboru v Ústí nad Orlicí Milan Fajfr, člen Krajské kontrolní komise ČSSD Josef Miláček. Mezi delegáty pak nechyběl poslanec Pavel Havíř a senátor Radko Martínek. Velký dík patří členům místní organizace ČSSD Koclířov za pomoc při přípravě a organizaci konference.

Okresní konference sociálně demokratických žen Svitavy.

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se na sekretariátě Okresního výkonného výboru ČSSD konala konference sociálně demokratických žen. Ženy si opět po dvou letech volily své zástupkyně jak na okresní úrovni tak na krajské a celostátní. Novou okresní předsedkyní žen byla zvolena            Mgr. Petra Hořínková Dvorská.