Archiv pro měsíc: Srpen 2016

MO ČSSD Březová nad Svitavou považuje situaci na radnici za zcela neúnosnou.

MO ČSSD Březová nad Svitavou zaznamenala   pokus   radních   vytvořit   „zdání“,   že   ČSSD   je prostřednictvím pana Staňka součástí jakési tiché koalice. 

Ne vážení. Vysíláme občanům Březové jasné sdělení. ČSSD v Březové není a nikdy nebude členem koalice se současnou  garniturou na radnici. Jsme v čisté opozici a tak to i zůstane až do příštích voleb.

Aby nebylo nejmenších pochyb o naší pozici vůči současné radnici, rozhodli jsme se nejprve zamést si u vlastních dveří.

Jediným zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu byl nestraník, pan Jaromír Staněk. Jeho rozhodnutí přijmout členství v radě města jsme od začátku považovali za problematické, neboť   ČSSD   není   členem   koalice,   která   vládne   na   radnici.   Pan   Staněk   byl   na   tuto   skutečnost opakovaně   upozorněn   a   žádán,   aby   své   členství   v radě  města ukončil.   Bohužel marně.  

Po podrobném vyhodnocení působení pana Staňka za dosavadní období jsme došli k závěru, že  jeho způsob  jednání, osobní zájmy a především podpora koalice na radnici poškozují zájmy ČSSD. Pan Staněk nejen, že neprosazuje náš volební program k čemuž se zavázal, ale přímo a aktivně se podílí na činnosti současné radnice, což je pro MO ČSSD Březová nad Svitavou  zcela nepřijatelné.

Z toho důvodu jsme se rozhodli, že MO ČSSD Březová nad Svitavou ke dnešnímu dni končí spolupráci s panem Staňkem a nadále nepovažuje pana Jaromíra Staňka za zástupce ČSSD v Zastupitelstvu města Březová nad Svitavou. Pan Staněk byl vyzván, aby složil mandát a odstoupil ze zastupitelstva.

Touto cestou se také omlouváme našim voličům v našem městě.

MO ČSSD Březová nad Svitavou

Vážený pane,

na členské schůzi MO ČSSD v Březové nad Svitavou konané dne 20. 6. 2014 jste byl schválen jako kandidát za ČSSD na její kandidátní listině do zastupitelstva města Březová nad Svitavou. Následně jste byl v komunálních volbách konaných ve dnech 10.10 až 11.10 2014 do tohoto zastupitelstva zvolen.

Než jste byl zařazen na kandidátku MO ČSSD, byl jste podrobně seznámen s volebním programem ČSSD a s cíli, které hodláme v našem městě prosazovat. S tímto programem jste bezvýhradně souhlasil. Bohužel v průběhu výkonu Vašeho mandátu jste se dopustil a stále dopouštíte přehmatů, které jsou v příkrém rozporu nejen s postoji ČSSD, ale především s tímto programem. Na tyto Vaše pochybení jste byl na schůzích MO ČSSD opakovaně upozorněn, avšak ke zlepšení vaší práce nedošlo.

Za této situace, kdy nejste ochoten s MO ČSSD spolupracovat a prosazovat její volební program v zastupitelstvu města, přijala MO ČSSD v Březové nad Svitavou na své schůzi konané dne 15.7.2016 následující Usnesení.

MO ČSSD v Březové nad Svitavou vyzývá Jaromíra Staňka, bytem Pražská Březová nad Svitavou, aby ve smyslu § 55 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. (zákona o volbách do zastupitelstev obcí) s okamžitou platností rezignoval na člena zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

Dnem doručení tohoto dopisu přestáváte být zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu města Březová nad Svitavou a ČSSD nenese za vaše další konání žádnou odpovědnost. Očekáváme, že na mandát, který jste získal na kandidátce ČSSD rezignujete na nejbližším zasedání zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

V Březové nad Svitavou dne 26.8.2016

 
……………………………………………….

Lukáš Baránek, MO ČSSD v Březové nad Svitavou

Miloš Horáček,  předseda OVV ČSSD Svitavy

Zahájení předvolební kampaně ČSSD v Pardubickém kraji.

Ve čtvrtek  25. srpna 2016 zahájil lídr kandidátní listiny do krajského zastupitelstva Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický předvolební kampaň.

Odstoupení paní Pernicové z krajské kandidátky.

 

Původně jsem nechtěl na odstoupení paní Pernicové z naší krajské kandidátky reagovat. Nicméně rozhořčení v naší členské základně je tak silné, že jsem se rozhodl lživá tvrzení paní Pernicové okomentovat.

Zdůvodnění jejího odstoupení z kandidátky, které uveřejnila v médiích, nese jak prvky melodramatu, tak konspirační teorie. Pro milovníky obou žánrů jistě zajímavé. Pro nás členy ČSSD, kteří jsme se od prvopočátku podíleli na tvorbě kandidátky, urážka.

Přímo se nabízí otázka. Proč odstupuje zrovna nyní, týden před zahájením volební kampaně, když kandidátka byla Krajským výborem ČSSD schválena již v prosinci 2015? Proč neodstoupila rovnou ve chvíli, kdy bylo jasné její pořadí na kandidátce? Záhada.

Paní Pernicová se cítí nedoceněná. Ptám se. Jakpak by se podle paní Pernicové asi měli cítit ti, kteří jsou na kandidátce za ní, nebo na tzv. nevolitelných místech, nebo ti, kteří zdarma celá léta  pro ČSSD pracují? Takové chování nelze nazvat jinak, než projevem neúcty a arogance ke členům ČSSD i voličům.

Pád z politického piedestalu paní Pernicové je však mnohem prozaičtější a odehrál se plně v její vlastní režii. Má i svou definici. Pocit nadřazenosti a vlastní nenahraditelnosti.

Tedy žádná konspirace, žádné politické intriky a už vůbec ne její zdravotní indispozice.

Přitom politická kariéra paní Pernicové začala velmi slibně a její první volební období bylo hodnoceno voliči i ČSSD pozitivně. Proto také byla na krajské kandidátce v roce 2012 zcela právem na třetím místě.

Zvrat nastal v roce 2013, kdy její nepromyšlená rozhodnutí v politice školství způsobila prudký odpor v občanské i odborné veřejnosti. Místo aby si uvědomila své chyby a snažila se je napravit, uchýlila se k dramatický gestům a personálním přehmatům. Naštěstí přišel na poslední chvíli rasantní zásah hejtmana Martina Netolického, který její přehmaty v oblasti školství zastavil.

Místo sebereflexe ale přišlo od paní Pernicové napadání a nulová komunikace. I přes to byla v komunálních volbách ve Svitavách, jejím domovském městě, zařazena na třetím místě kandidátky.

Výsledek. Jedním slovem debakl. Voliči vystavili paní Pernicové účet a dali preferenční hlasy kandidátům na dalších místech kandidátky ČSSD. Do zastupitelstva se nedostala.

Kdopak asi zmanipuloval Svitavské voliče?

Říkám bez obalu. Paní Pernicová se sama zbavila neotřesitelné pozice okresní jedničky do krajských voleb, o kterou by při normálním, rozumném a odpovědném chování nemohla nikdy přijít. Okresní konference tajnou volbou delegátů rozhodla o pořadí našich kandidátů na krajskou kandidátku a KVV tento návrh rovněž tajnou volbou schválil. Pořadí navíc potvrdilo i korespondenční hlasování celé členské základny v kraji.

A to je skutečný konec příběhu paní Pernicové.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Zhrzená Pernicová za sebou práskla dveřmi.

Pardubice – Necelé dva měsíce před krajskými volbami musí ČSSD v Pardubickém kraji řešit nepříjemný problém. Krajská radní za školství Jana Pernicová se rozzlobila na krajské ústředí strany a odstoupila z kandidátky.

Důvodem je její odsunutí až na prakticky nevolitelné 25. místo kandidátky. Rezignaci zdůvodňuje rovněž protestem proti nedostatečnému a ponižujícímu zastoupení žen na kandidátce.

„V době mé zdravotní indispozice poté, co jsem absolvovala náročnou operaci páteře, mě krajská organizace ČSSD zařadila až na 25. místo kandidátky, které však považuji za zcela neodpovídající výsledkům mé práce v průběhu dvou uplynulých volebních období ve funkci krajské radní pro školství, kulturu a památkovou péči. Za výsledky své práce, si plně stojím a domnívám se, že přispěly ke stabilizaci i rozvoji obou těchto oblastí. Proto své sesazení ze třetí příčky kandidátky, na níž jsem byla v krajských volbách v roce 2012, až na její závěr považuji za výsměch a výsledek stranického politikaření,“ napsala včera Pernicová ve svém prohlášení.

Lídr kandidátky, hejtman Martin Netolický, podle svých slov chápe, že až 25. místo je pro ni nedůstojné, nechtěl však zasahovat do rozhodnutí okresní ČSSD ve Svitavách, která ji takto nízko zařadila. „Ví to však od poloviny prosince, mohla si to proto rozmyslet dřív,“ dodal Netolický.

Pernicová nepatřila mezi jeho oblíbenkyně, křeslo se pod ní houpalo už před dvěma lety kvůli jejím tehdejším plánům na slučování středních škol. Kritici v ČSSD jí vyčítali nedostatečnou komunikaci s řediteli škol a bouři nevole zahlazoval sám Netolický.
Zdroj: http://svitavsky.denik.cz/z-regionu/zhrzela-pernicova-za-sebou-praskla-dvermi-20160816.html

Oranžové léto s českým filmem

V neděli 14. srpna 2016  se ve Vendolí promítal film Diskopříběh a návštěvníci se dozvěděli něco o historii filmu. Občany přivítal starosta obce Květná a kandidát do krajského zastupitelstva Ing. Petr Škvařil. Tato akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty Květné Petra Škvařila a starosty Krajského sdružení hasičů Josefa Bidmona.