Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Čtvrtstoletí obnovené sociální demokracie

Dnes, 19. listopadu 2014, je tomu právě čtvrtstoletí, co vzniklo v pražském Činoherním klubu Občanské fórum, které už ale neexistuje.

Je tomu však stejných 25 let, co byla na území Československé socialistické republiky obnovena sociálnědemokratická strana pod tehdejším názvem Československá sociální demokracie (nyní Česká strana sociálně demokratická – stejná zkratka ČSSD).

Stalo se tak jen dva dny po 17. listopadu 1989, kdy byl v Praze ustaven přípravný výbor (zprvu tříčlenný, nakonec až pětatřicet členů) této levicové, a zároveň nejstarší české strany. Prozatímním předsedou se stal Slavomír Klaban. Nově se formující ČSSD se hlásila ke kontinuitě sociálně demokratického hnutí v Československu, násilně přerušené v roce 1948 a udržované v zahraničí v podobě exilové sociální demokracie. V úvodním prohlášení definoval přípravný výbor základní sociálnědemokratická programová východiska.

Do ČSSD už v této době vstoupili například současný předseda strany Bohuslav Sobotka, místopředseda Martin Starec nebo třeba bývalá dlouholetá místopředsedkyně sociální demokracie Petra Buzková.

V listopadu 1989 se hlavní organizační činnost obnovené politické strany soustředila do bytu tajemníka přípravného výboru Břetislava Nedbálka, který se nacházel v centru Prahy na Národní třídě 30. Do Špálovy galerie v téže ulici pak chodili příznivci obnovované Československé sociální demokracie podepisovat prohlášení podporující vznik strany.

V jednotlivých krajích a okresech, včetně slovenské části tehdejší federace, začaly už v listopadu a prosinci 1989 vznikat přípravné výbory a místní organizace – na Chrudimsku šlo o Miroslava Škorpíka z Legumy, Boženu Šlosarovou (nyní Pekařovou), a Miroslava Tejkla a Jiřího Sokola ze zaměstnanců a odborářů Transporty. Mezi prvními členy bývali obvykle i předúnoroví sociální demokraté, potomci sociálně demokratických funkcionářů, ale i mladí lidé, kteří v obnovení ČSSD viděli šanci na vybudování komunismem nezkompromitované levicové demokratické strany.

Postupem času se z ČSSD stala nejsilnější česká levicová politická strana, silně zakořeněná a zakotvená v celostátní, krajské i komunální politice.

Prvního čtvrt roku však existovala ČSSD jen reálně, společensky – z právního hlediska nebyla legální, nebo snad lépe právně relevantní, protože podle předlistopadových právních norem nové ani obnovené strany nemohly až do ledna 1990 vůbec vznikat (Občanské fórum a Klub Obroda (osmašedesátníci) byly jakési blíže neurčené společenské (nikoli politické) organizace – hnutí).

Právně legalizována byla ČSSD až po potřebné úpravě legislativy úředním rozhodnutím Ministerstva vnitra České socialistické republiky ke dni 9. února 1990. Místo růže používala ČSSD v prvních letech po svém obnovení starý proletářský ideový znak z doby před rokem 1948 – ozubené kolo a svazek obilných klasů.

Od samého svého obnovení se ČSSD vždy hlásila k evropskému modelu sociálního státu a prosazovala vstup země do NATO a integraci do Evropské unie. ČSSD od roku 1990 celkem čtyřikrát vyhrála volby do Poslanecké sněmovny a v letech 1998 – 2006 a od jara 2014 nesla a nese vládní odpovědnost.

ČSSD má nyní aktuálně 22 684 členů a je to z České republiky dlouhodobě jediný člen Socialistické internacionály (SI) a Strany evropských socialistů (PES).

V Chrudimi dne 19. 11. 2014                                        Miroslav Tejkl,

                                                                  Okresní výkonný výbor ČSSD Chrudimska