Lidé mně na ulici kladou jednoduchou otázku:“Proč neodejde (ČSSD) z vlády?“

Na to existuje poměrně jednoduchá odpověď. A co by to pomohlo? Opozice je slabá, roztříštěná a neschopná přijít se smysluplným projektem vládnutí. Babiš by kňoural do médií a hrál pro důchodce ublíženého chudáčka a Zeman by si za bukem spokojeně vrtěl prsty.

A skutečný výsledek našeho odchodu z vlády? Babiš by se Zemanem vesele vládli dál za pomoci komunistů a neofašistů z SPD a tentokrát už bez toho, že by tomu někdo reálně stál v cestě. Vypadalo by to podobně jako v roce 1948. Prázdné gesto s katastrofálními následky.

Tohle opravdu a vážně chcete? Myslím, že tomu ve skutečnosti sami nevěříte.

Řeknu vám to takhle. Je velmi pravděpodobné, že z vlády v určité době odejdeme, ale bude to podle nás a v situaci a čase, který si sami určíme.

Miloš Horáček, předseda OP ČSSD Svitavy

 

Změňme program, změňme styl.

Vážení přátelé,

v posledních několika letech jdeme ve volbách na všech úrovních od neúspěchu k neúspěchu. Pokles obliby ČSSD u voličů je zapříčiněn objektivními i subjektivními důvody. Různé analýzy, které jsme si nechali vypracovat naši situaci neřeší a dovolím si tvrdit, že jsou z praktického hlediska k ničemu.

Situaci musíme vyřešit sami. Slovo SAMI je v našem případě klíčové a současně je to náš hlavní problém.

A jelikož nejsem profesionální analytik, dovolím si vám předložit svůj selský názor člověka, který je denně v kontaktu s lidmi na ulici a v mém věku nemám důvod věci balit do politických frází.

Především se musíme zbavit starých tezí a  myšlenek sociálně-demokratického hnutí, které se datují do padesátých let minulého století. Ponechme si pouze platná témata, jako jsou ochrana zájmů pracujících, pomoc slabým sociálním skupinám, vzdělání a budování sociálního státu.

Přiznejme si, že to byli právě sociální demokraté, kteří v Rakousku, Německu, Velké Británii nebo ve Francii po celá desetiletí nabízeli bez rozmyslu možnost příchodu migrantů do svých zemí. Vůbec neodhadli důsledky, jaké způsobí jejich kulturní, společenské a náboženské zvyklosti, které sebou do hostitelské země přinesou a jaké následky z toho vzejdou.

V první řadě přestaňme používat politicky korektní slovník a opusťme nic neříkající politické fráze liberálního mainstreamu.

Je stále jasnější, že střední a nižší třídy pracujících platí neúměrnou cenu za bezuzdnou globalizaci, masové přistěhovalectví a volný pohyb pracovních sil. Rozkolísání jejich statusu je následně vhání do náruče populistů, levičáků a neofašistů.

Změňme náš program a nebojme se říkat, že program ČSSD je programem sociálního státu především „pro domácí“? Pro lidi, kteří tuto zemi budují a vytvářejí zde hodnoty.

Řekněme Čechům, že oni o žádné sociální jistoty a výhody nepřijdou. Právě naopak. Jinak řečeno nejdřív „domácí“ a teprve potom v míře nebytně nutné „hosté“.

Takový postoj rozhodně nepopírá základní princip solidarity. Naopak si myslím, že odstraněním ideologického balastu se k obsahu principu solidarity v jeho původní podobě vrátíme. Naši předkové rozhodně princip solidarity chápali jako pomoc svým spoluobčanům, kteří se dostali do těžké životní situace, a to náš program musí bezpodmínečně zachovat.

Dovolím si zde navrhnout několik bodů, které by v našem novém programu sociálního státu neměli rozhodně chybět:

-blahobyt především pro české občany

-taková právní norma, která stanoví tak tvrdé podmínky pro ekonomické žadatele o azyl, že jim    prakticky znemožní zneužití našeho sociálního systému.

-prosazení  stop stavu přistěhovalectví pro „neevropské“ migranty

-prosazení uzákonění takových podmínek žádosti o azyl, kde žádost o azyl v naší zemi bude           posuzována pouze tehdy, pokud bude žádost podána v zemi mimo EU, nebo některém                z uprchlických táborů mimo EU.

-obnovení hraničních kontrol a uzavření státní hranice v případě hrozby migrační krize

Někomu se může zdát, že jsou moje návrhy příliš radikální. Já bych řekl, že jsou spíše realistické. Všichni jasně vidíme, že jsme se střetli s novou evropskou a světovou realitou a rozhodně se nedá říci, že v ní ČSSD obstála.

Pokud se nepoučíme a nepřijdeme s tvrdým, ale současně s realistickým řešením, tak hrozí, že sociální demokracie přestane být významnou politickou silou v této zemi.

Jsem pevně přesvědčen, že strana s takovou tradicí by měla s novou realitou bojovat a ne se chovat jako ovce jdoucí na porážku.

Miloš Horáček, předseda OP ČSSD Svitavy

 

ČSSD uspěla. Kauzu Altner vrátil NS po 15 letech na úplný začátek

Nejvyšší soud (NS) vrátil kauzu dědiců právníka Zdeňka Altnera s ČSSD k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Kauza se tak po 15 letech vrací na začátek a sociální demokraté zatím nemusí dědicům platit 338 milionů korun za Altnerovo zastupování ve sporu o Lidový dům. Soud tak vyhověl dovolání sociálních demokratů.

Zdeněk Altner na archivním snímku.

Zdeněk Altner na archivním snímku.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dnes 8:10 – Brno
(Aktualizováno: 8:48 )

Nejvyšší soud zveřejnil rozhodnutí v pátek na úřední desce. Podle jeho verdiktu se musí obvodní soud vrátit na samý začátek kauzy a prověřit, zda je mandátní smlouva, podle které měla ČSSD zaplatit Altnerovi odměnu za právní služby, dostatečně určitá. Podle NS z dokumentů nevyplývá, o jaké právní služby vůbec šlo. Nárok na smluvní pokutu NS rovněž zpochybnil.

„Nás těší, že soud dal ČSSD za pravdu, podrobnější komentář poskytneme po prostudování rozsudku a poradě s právníky,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

ČSSD požádala o další odklad platby 338 milionů dědicům Altnera

Už v roce 2004 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1, že sociální demokracie má Altnerovi zaplatit 18,5 milionu korun plus úroky za zastupování ČSSD od roku 1997 ve sporu o pražský Lidový dům. Pražský Městský soud pak v březnu 2016 rozsudek potvrdil a přiznal Altnerovi další více než tři stovky milionů jako smluvní pokutu.

Dědicové musí doložit, co Altner pro ČSSD udělal

Podle soudů, které dosud o kauze rozhodovaly, byl obsah mandátní smlouvy i provedení sjednané právní pomoci nesporné. Obsah spisu tomu ale podle NS neodpovídá.

„Bude třeba, aby žalobci doplnili tvrzení a označili důkazy k tomu, jaké právní služby původní žalobce pro žalovanou stranu provedl,“ stojí v rozsudku podepsaném soudcem NS Pavlem Krbkem.

ČSSD prohrála spor Altner. Exekuce majetku strany může pokračovat

„Bude třeba se zaměřit na to, zda při závěru o neurčitosti ujednání o odměně bude možné nárok na smluvní pokutu považovat za opodstatněný, a v návaznosti na to případně i na posouzení ostatních s tímto nárokem souvisejících otázek (přiměřenost a rozpor výkladu práva s dobrými mravy),“ píše se ve verdiktu.

ČSSD v roce 2016 úspěšně zažádala NS o odklad verdiktu. Odklad ale v dubnu 2019 zrušil Ústavní soud na žádost dědiců Altnera, který mezitím v listopadu 2016 zemřel. Vzhledem k tomu, že NS vrátil kauzu na začátek, nerozhodoval o žádosti ČSSD o další odklad vykonatelnosti rozsudku, neboť ten byl zrušen. Strana tvrdí, že potřebné peníze má zajištěné a situaci by zvládla.

Reakce předsedy OP ČSSD Svitavy Miloše Horáčka:

NS potvrdil, co celých 15 let tvrdíme. Nezpochybňujeme úhradu 18,5 milionu za poskytnuté služby. Zpochybňujeme nemravné smluvní pokuty, které nemají v právním státě místo a také neurčitost smlouvy jako celek.

Je smutné, že soudy v této zemi nebyly schopny v přiměřené lhůtě v kauze rozhodnout. Altner používal taktiku obstrukcí, která spočívala v tom, že se opakovaně nedostavoval k soudům a důsledku toho údajně sjednané smluvní pokuty narostly do obludných rozměrů 320 mil. Kč.

Člověk nemusí mít rád ČSSD, ale každý rozumný člověk musí uznat, že smluvní pokuta 320 mil. Kč k původní sjednané ceně 18,5 mil. Kč za sjednanou činnost je absurdní, lichvářská a nemravná.

 

 

Volby do EP skončily, zapomeňte

Mám kamaráda, je to Žid a když jsem si jednou posteskl, že jsem prodělal, tak mi opáčil jedním židovským příslovím:“I prodělek je výdělek, akorát to není taková sranda“. A to se mi zdá jako příhodné hodnocení našeho výsledku ve volbách do EP.

Řada z nás se opět neubránila a v čele se známými figurkami se vrhli na vedení ČSSD. Ne že by nedošlo k chybám v námětech, které měly oslovit voliče. Ale pro mě je daleko podstatnější, že jsme opět sklouzli do bahna vzájemného obviňování z neúspěchu.

Přátelé, lžeme sami sobě. Co takhle začít u sebe. Já jsem to spočítal. Kdyby každý člen ČSSD získal pět voličů (včetně rodinných příslušníků), tak jsme poslance v EP měli. To je pro nás kruté vysvědčení. Chybělo nám čtrnáct tisíc hlasů.

Většina z nás nebyla schopna oslovit a získat pět voličů, kteří by ČSSD dali hlas, tak co chceme.

Již delší dobu opakovaně a na všech úrovních upozorňuji na nulovou aktivitu většiny členské základny ČSSD. Častým argumentem je, že jsme přestárlí nebo, že politika vedení ČSSD neoslovuje voliče.

Budiž. Máme poměrně nepříznivou věkovou skladbu a některé kroky vedení nejsou z nejšťastnějších, ale to neznamená, že nebudeme nic dělat. I důchodce může chodit mezi lidi a vysvětlovat sousedům politiku ČSSD. Neděláme to.

Stejně tak pozitivně neprezentujeme politiku ČSSD v nových médiích, zejména pak na facebooku a našich stranických www. Nová média, ideální prostor pro mladé. A výsledek nula. Tak přestaňte s kritikou do vlastních řad a vezměte to na sebe a začněte svou aktivitu presentovat v médiích. To nás nic nestojí. Jen se podívejte každý doma, kolik příspěvků naši členové napsali za minulý rok. Ostuda.

Podívejte se ve svých MO, kolik jste získali nových mladých členů, třeba z řad rodinných příslušníků. Další ostuda. A tak bych mohl pokračovat.

Bohužel, mladí sociální demokraté se chovají podobně nebo stejně jako staří ostřílení bafuňáři a o tom, že by do našich řad přinášeli svěží vítr a myšlenky nemůže být ani řeči. Nevytvářejí vlastní výrazné aktivity. Čekají, co jim vedení ČSSD nabídne. Mizivá osobní aktivita, žádná snaha podniknout něco sám nebo s malým kolektivem, co by voliče oslovilo.

Vím, je to špatné vysvědčení, které dávám i sám sobě, ale nemá smysl si nic nalhávat. Ztratili jsme tah na branku a ten se nám podaří obnovit jen změnou taktiky a způsobem přístupu k oslovování voličů.

Tak že přátelé, začněme doma v místních MO ČSSD a něco podnikněme, ať si nás lidé všimnou, že tam vůbec jsme.

Miloš Horáček, předseda OP ČSSD Svitavy

 

Prvomájová veselice na zámku v Moravské Třebové

Náš 1. máj na zámku v Moravské Třebové se skvěle vydařil. Perfektní organizace, vysoká úroveň kulturního programu a účinkujících, kteří byli výhradně z našeho okresu, krásné počasí, hodně lidí, zajímaví hosté, super nálada. Co si na májové veselici víc přát.

Význam této akce organizované MO ČSSD Moravská Třebová podtrhla i tradiční účast hostů, významných funkcionářů ČSSD, ministra zahraničních věcí Tomáš Petříčka, předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Děkuji všem.

Miloš Horáček, předseda OP ČSSD Svitavy

Statistický důkaz o účinnosti fake news na voliče a důkaz podvodu na voličích od ANO, SPD a KSČM.

Fakultě bezpečnostních studií Masarykovy univerzity se na základě průzkumu mezi voliči podařilo prokázat, že velká skupina voličů změnila postoj k ČSSD na základě kauzy lithium.

Sami si odpovězte, kdo za touto manipulací s fakty o memorandu tehdy stál a kdo pustil do médií falešné zprávy.

Stačilo pár kliků na počítači a z té chytré skříňky na mě vyskočili tři hlavní protagonisté zapojení do humbuku lithium: ANO, SPD a KSČM. A právě tato skupina stran šířící o memorandu a lithiu masívní fake news měla z odlivu voličů od ČSSD ve volbách největší profit.

Stále pochybujete, že to byl účelový humbuk? V tom případě si odpovězte ještě na druhou otázku. Slyšeli jste něco o „zázračném“ českém lithiu od té doby po dnešek?

Miloš Horáček, předseda OVV  ČSSD Svitavy

41. Sjezd ČSSD v Hradci Králové

Na 41. sjezdu se ČSSD katapultovala do 21. století.

Zdá se, že Hradec Králové, je pro novodobou historii ČSSD místem zaslíbeným.

Na 26. Sjezdu v roce 1993 zvítězilo tehdy progresívní křídlo ČSSD reprezentované Milošem Zemanem.

Dnes, v témže sále, jsme se zbavili letitého břemene, které představovaly zastaralé stanovy a zvolili jsme nové vedení pod vedením Jana Hamáčka, složené z mladých energických politiků, kteří mají dost sil, chuti a vůle jít do boje za obnovení důvěry voličů v naši stranu.

Neskrývám radost nad tím, že tím, kdo prohrál, jsou konzervativci, kterým nefunkční stanovy umožňovaly prosazovat své papalášské metody v řízení strany a blokovat jakoukoliv snahu po modernizaci ČSSD. Zřetelně se ukázalo, že naše strana se dokáže ubránit útokům jednotlivců i skupin typu Zachraňme ČSSD, které mají jediný cíl, posloužit mocenským zájmům politických zkrachovalců. Éra Hašků, Zimolů, Škromachů a dalších skončila.

Miloš Horáček, předseda OVV  ČSSD Svitavy

Bude líp nebo už bylo?

Moji vážení vrstevníci – důchodci, kteří jste volili Babiše. Mám pro vás smutnou zprávu. Zase jste naletěli.

Pravda, dostali jsme přidáno v průměru 900, Kč na důchodech. Ti co mají malé důchody, dostali míň, ti co mají velké důchody, dostali víc. Prostě „spravedlivě“ rozdělený přídavek. A protože každoročně porovnávám inflaci a nárůst cen základních potravin, léků a nájemného mám pro vás smutnou zprávu. Rozhodně „NEBUDE LÍP“.

Přesněji. Líp je už teď a SKVĚLE SE DAŘÍ Babišovu Agrofertu, který čerpá státní dotace násobně vyšší, než v období, kdy neseděl ve vládě. Ale to je asi jenom shoda náhod, co říkáte vážení důchodci, voliči ANO.

Skutečnost je taková, že ač jsme dostali přidáno na důchodech ve skutečnosti nás Babiš okradl na důchodech měsíčně v průměru o cca 320 Kč v reálných cenách. Když k tomu připočtu avizovaný nárůst cen potravin v roce 2019, bude to ještě víc.

Vážení voliči ANO, nezbývá, než abych vám touto cestou jménem všech důchodců, co po celoživotní práci DÁLE CHUDNOU „poděkoval“ s bláhovou nadějí očekávání doby kdy „Bude líp“. Jenom nám proboha konečně řekněte kdy.

Osobně mám podezření, že „LÍP UŽ BYLO“

Miloš Horáček, předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Krajská konference ČSSD 24. listopadu 2018 hotel Zlatá štika Pardubice

Vážení přátelé,

Andrej Babiš je nejen špatným vypravěčem pohádek, ale především neseriózním koaličním partnerem.

Syn Andreje Babiše, je držitelem licenci na pilotování obřího letadla Boeingu 737. Pro ty neznalé. To není letadélko pro jednu osobu ultralight, ale velké, ale opravdu velké dopravní letadlo pro stovky cestujících. Takovou licenci rozhodně nedostane obecní blb, za kterého jej taťka Babiš vydává.

Babiš se neštítil na zakrytí svých finančních machinací a podvodů zavléci i svoje děti a dohnat je na hranici sebezničení. Jeho děti neničí novináři odhalující špinavé praktiky jejich otce, ale on sám svou nenasytností a touha po moci. Ještě štěstí, že ty druhé dvě děti jsou tak malé, že je zatím do ničeho nemůže namočit.

Babiš zvolil svou oblíbenou taktiku vypouštění mlhy a obviňuje kolem sebe všechny, na koho se podívá. Dokonce se neštítí do svých her vtáhnout i památku Václava Havla, takový je to grázl. A mimochodem. Do toho hnusu nezatáhli jeho rodinu novináři, ale on sám.

Mám za to, že grémium ČSSD by mělo po své linii získat maximum relevantních informací a pokud se potvrdí byť jen část tvrzení novinářů, tak je na pořadu dne vypovězení koaliční smlouvy s hnutím ANO.

Miloš Horáček – předseda OVV ČSSD Svitavy