Odstoupení paní Pernicové z krajské kandidátky.

 

Původně jsem nechtěl na odstoupení paní Pernicové z naší krajské kandidátky reagovat. Nicméně rozhořčení v naší členské základně je tak silné, že jsem se rozhodl lživá tvrzení paní Pernicové okomentovat.

Zdůvodnění jejího odstoupení z kandidátky, které uveřejnila v médiích, nese jak prvky melodramatu, tak konspirační teorie. Pro milovníky obou žánrů jistě zajímavé. Pro nás členy ČSSD, kteří jsme se od prvopočátku podíleli na tvorbě kandidátky, urážka.

Přímo se nabízí otázka. Proč odstupuje zrovna nyní, týden před zahájením volební kampaně, když kandidátka byla Krajským výborem ČSSD schválena již v prosinci 2015? Proč neodstoupila rovnou ve chvíli, kdy bylo jasné její pořadí na kandidátce? Záhada.

Paní Pernicová se cítí nedoceněná. Ptám se. Jakpak by se podle paní Pernicové asi měli cítit ti, kteří jsou na kandidátce za ní, nebo na tzv. nevolitelných místech, nebo ti, kteří zdarma celá léta  pro ČSSD pracují? Takové chování nelze nazvat jinak, než projevem neúcty a arogance ke členům ČSSD i voličům.

Pád z politického piedestalu paní Pernicové je však mnohem prozaičtější a odehrál se plně v její vlastní režii. Má i svou definici. Pocit nadřazenosti a vlastní nenahraditelnosti.

Tedy žádná konspirace, žádné politické intriky a už vůbec ne její zdravotní indispozice.

Přitom politická kariéra paní Pernicové začala velmi slibně a její první volební období bylo hodnoceno voliči i ČSSD pozitivně. Proto také byla na krajské kandidátce v roce 2012 zcela právem na třetím místě.

Zvrat nastal v roce 2013, kdy její nepromyšlená rozhodnutí v politice školství způsobila prudký odpor v občanské i odborné veřejnosti. Místo aby si uvědomila své chyby a snažila se je napravit, uchýlila se k dramatický gestům a personálním přehmatům. Naštěstí přišel na poslední chvíli rasantní zásah hejtmana Martina Netolického, který její přehmaty v oblasti školství zastavil.

Místo sebereflexe ale přišlo od paní Pernicové napadání a nulová komunikace. I přes to byla v komunálních volbách ve Svitavách, jejím domovském městě, zařazena na třetím místě kandidátky.

Výsledek. Jedním slovem debakl. Voliči vystavili paní Pernicové účet a dali preferenční hlasy kandidátům na dalších místech kandidátky ČSSD. Do zastupitelstva se nedostala.

Kdopak asi zmanipuloval Svitavské voliče?

Říkám bez obalu. Paní Pernicová se sama zbavila neotřesitelné pozice okresní jedničky do krajských voleb, o kterou by při normálním, rozumném a odpovědném chování nemohla nikdy přijít. Okresní konference tajnou volbou delegátů rozhodla o pořadí našich kandidátů na krajskou kandidátku a KVV tento návrh rovněž tajnou volbou schválil. Pořadí navíc potvrdilo i korespondenční hlasování celé členské základny v kraji.

A to je skutečný konec příběhu paní Pernicové.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Zhrzená Pernicová za sebou práskla dveřmi.

Pardubice – Necelé dva měsíce před krajskými volbami musí ČSSD v Pardubickém kraji řešit nepříjemný problém. Krajská radní za školství Jana Pernicová se rozzlobila na krajské ústředí strany a odstoupila z kandidátky.

Důvodem je její odsunutí až na prakticky nevolitelné 25. místo kandidátky. Rezignaci zdůvodňuje rovněž protestem proti nedostatečnému a ponižujícímu zastoupení žen na kandidátce.

„V době mé zdravotní indispozice poté, co jsem absolvovala náročnou operaci páteře, mě krajská organizace ČSSD zařadila až na 25. místo kandidátky, které však považuji za zcela neodpovídající výsledkům mé práce v průběhu dvou uplynulých volebních období ve funkci krajské radní pro školství, kulturu a památkovou péči. Za výsledky své práce, si plně stojím a domnívám se, že přispěly ke stabilizaci i rozvoji obou těchto oblastí. Proto své sesazení ze třetí příčky kandidátky, na níž jsem byla v krajských volbách v roce 2012, až na její závěr považuji za výsměch a výsledek stranického politikaření,“ napsala včera Pernicová ve svém prohlášení.

Lídr kandidátky, hejtman Martin Netolický, podle svých slov chápe, že až 25. místo je pro ni nedůstojné, nechtěl však zasahovat do rozhodnutí okresní ČSSD ve Svitavách, která ji takto nízko zařadila. „Ví to však od poloviny prosince, mohla si to proto rozmyslet dřív,“ dodal Netolický.

Pernicová nepatřila mezi jeho oblíbenkyně, křeslo se pod ní houpalo už před dvěma lety kvůli jejím tehdejším plánům na slučování středních škol. Kritici v ČSSD jí vyčítali nedostatečnou komunikaci s řediteli škol a bouři nevole zahlazoval sám Netolický.
Zdroj: http://svitavsky.denik.cz/z-regionu/zhrzela-pernicova-za-sebou-praskla-dvermi-20160816.html

Oranžové léto s českým filmem

V neděli 14. srpna 2016  se ve Vendolí promítal film Diskopříběh a návštěvníci se dozvěděli něco o historii filmu. Občany přivítal starosta obce Květná a kandidát do krajského zastupitelstva Ing. Petr Škvařil. Tato akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty Květné Petra Škvařila a starosty Krajského sdružení hasičů Josefa Bidmona.

 

Vážení členové ČSSD, vážení příznivci,

mnoho z nás obdrželo do emailu podivnou výzvu nebo snad otevřený dopis od občanské iniciativy „Ne základnám“, kde autorka, či spíše autoři chaoticky a místy nesrozumitelně obviňují  ČSSD z kde čeho. Zřejmě z roztržitosti však zapomněli uvést potřebné důkazy. 

Přátelé, rozhodně se nehodlám zabývat rozborem snůšky nesmyslů ve zmíněném pamfletu. Má totiž jediný cíl. Jde o průhledný pokus uměle vyvolat vnitrostranickou diskusi, která má jediný cíl. Odvést naší pozornost od práce na přípravě volební kampaně do KZ a senátu.  

Nicméně, pro pořádek zde uvádím alespoň trochu informací z veřejných zdrojů o tomto „povedeném“ spolku, které jsou myslím dostatečně výmluvné. 

„Ne základnám“ je občanská iniciativa, typický aktivistický spolek, který se za peníze kohokoliv propůjčí téměř k čemukoliv. Jejich záběr je obrovský. Od hladu v Africe po radar v Brdech. Hlavně, že je někdo platí. Ano, to je to podstatné, HLAVNĚ, ŽE JE NĚKDO PLATÍ. Na jejich pochybné financování upozorňuje řada renomovaných organizací, které nechtějí být s těmito politickými aktivisty spojovány.  

Bohužel příslušné orgány se zatím ke kontrole financování a účetnictví tohoto pochybného spolku neodhodlaly. Buďme trpěliví, snad se dočkáme.

Miloš Horáček

předseda OVV Svitavy

MTB Pohár Drahanské vrchoviny

Členové Místní organizace ČSSD ve Březové nad Svitavou se zúčastnili akce závody horských kol pro každého, která se konala v sobotu 9. července 2016 od 9 h na motokrosové trati za koupalištěm. Pro malé závodníky zajistil Okresní výkonný výbor ČSSD ve Svitavách nafukovací skluzavku a balónky.

MO ČSSD Hradec nad Svitavou podpořila akci „Pohádkový les“

V sobotu 18. června 2016 se členové místní organizace ČSSD v Hradci nad Svitavou aktivně podíleli na realizaci akce pro děti „Pohádkový les“. Pro děti byly připraveny tradiční balónky a Okresní výkonný výbor ČSSD Svitavy financoval skákací hrad. Počasí se opravdu vydařilo, akce se zúčastnilo velké množství dětí a jejich rodičů jak místních tak i přespolních.

Národní hrdost

V poslední době se hodně mluví  a píše o národní hrdosti, že bychom měli to či ono nebo naopak a tak pořád dokola. Tuto rétoriku používají vesměs lidé, kteří dle mého názoru národní hrdost postrádají a nebojím se říci, ani nevědí co to je.

Některým stačí poskakovat na stadionu s vlajkou a hulákat: “Kdo neskáče není Čech“ a podobné pitomosti. To má ovšem pramálo společného s národní hrdostí. Přitom naše novodobá historie nám dává dostatek podnětů k hrdosti na naše předky a národ.

Bohužel a to je zvláštní paradox, ti kteří mají přímo v popisu práce tak činit to nedělají, a když tak jen jaksi na okraj a bez osobního zaujetí. Mám na mysli učitele ve školách, novináře a tzv. elity v médiích. Výchovu k národní hrdosti v rodině považuji za samozřejmost. Odvážné tvrzení? Ani omylem.

Dám vám jeden příklad za všechny. Likvidace Reinharda Heydricha v roce 1942. Klíčová událost nejen v našem odboji, ale s významným dopadem pro celou válčící Evropu. Jenom připomínám, že Heydrich byl hlavní organizátorem tzv. „Konečného řešení“, nebo-li vyhlazení Židů a přesídlení Slovanů, tedy nás z centrální Evropy. A tady máte moje zjištění.

Když jsem se podíval co se učí moje vnučka ve škole nestačil jsem se divit. Pár odstavečků s řadou nepřesností a dost. Když jsem se jí zeptal, zda si o této události a následných krutostech na našem národě ve škole povídali s učitelkou, dostalo se mi lakonické odpovědi. Ne. Ptám se. Jaká událost by byla hodna  školních osnov pro vzbuzení národní hrdosti, když ne tato?

A teď novináři a tzv. elity. Je naprosto šokující, že někteří novináři, politici a „vzdělanci“ dodnes používají nacistický termín:“……Spáchali atentát“. Mimochodem stejnou terminologii převzali od nacistů i komunisté. Taková formulace logicky navozuje souvislost se zločinem, což nacisté jistě chtěli. Proč ale stejnou terminologii používáme dnes? Záhada? Nikoliv. Neznalost a málo právě té tolikrát omílané národní hrdosti.

27. květen, den kdy naši parašutisti v roce 1942 podnikli smrtící útok (lze použít i termín atentát) na  Reinharda Heydricha a tak si dovolím na závěr připomenout pár dat o této klíčové události českého odboje za druhé světové války.

Dne 27.května 1942 uskutečnili českoslovenští parašutisté na třetího nejvyššího představitele SS a současně třetího nejmocnějšího muže nacistického Německa Reinharda Heydricha atentát. Tato vojenská operace naší exilové vlády v Londýně a domácího nekomunistického odboje ukončená úspěšnou likvidací Heydricha je dodnes považována za nejvýznamnější odbojový čin nejen v Čechách, ale v celé okupované Evropě. Výsledkem například bylo, že Británie a Francie okamžitě odvolaly své podpisy pod Mnichovským diktátem a začali masivně podporovat naše válečné úsilí.

V celé historii druhé světové války šlo o zcela ojedinělý případ, kdy se úspěšně podařilo násilně zlikvidovat některého z vysokých nacistických pohlavárů. V tomto ohledu šlo o zcela unikátní bojovou operaci.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

 

MO ČSSD Březová podpořila soutěž v požárním útoku

Místní organizace ČSSD ve Březové nad Svitavou společně s velitelem okrsku Lukášem Baránkem, náměstkem OSH Tomášem Hořínkem a Petrem Odehnalem spolupořádali v sobotu 21. května 2016 soutěž v požárním útoku. Akci přišel také podpořit poslanec Pavel Havíř a předsedkyně MO ČSSD Březová Jana Povolná. Odměny pro soutěžící pomohl finančně zajistit OVV ČSSD Svitavy.

Lukáš Baránek – velitel okrsku a poslanec MUDr. Pavel Havíř a starosta Březové nad Svitavou Karel Adámek

WP_20160521_16_48_58_Pro

Tomáš Hořínek – náměstek starosty OSH předává odměny mladým hasičům

DSC07774

Poslanec Pavel Havíř a předsedkyně MO ČSSD Březová Jana Povolná